01.

02.

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

Krótki czas wdrożenia

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl Mogą być bardzo szybko wdrożone, gdyż nie wymagają głębokiej integracji z pozostałymi systemami.
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

WZROST JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl Pozwalają na wzrost produktywności pracowników, poziomu świadczonych usług i wydajności o 35-50%.
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

ZGODNOŚĆ DANYCH

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl Dostarczają 100% zgodności danych, redukują kosztowne błędy i korekty spowalniające operacje.
Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

CZAS PRACY BEZ LIMITU

Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl Roboty pracują 24/7.
Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

WSPOMAGANIE PRACOWNIKA

Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl Roboty, których działanie jest wyzwalane przez dane zdarzenie (wpływ informacji, brak danych) wspomagają pracowników w standardowych czynnościach i przetwarzaniu bieżących zadań.
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

ELASTYCZNOŚĆ PRACY

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl Są w pełni skalowalne przez co elastycznie dopasowują się do np. zwiększonej ilości pracy.
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

1 ROBOT 5 PRACOWNIKÓW

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl Jeden robot jest w stanie wykonać pracę nawet 5 pracowników, za część wynagrodzenia jednego z nich.
Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

EFEKTWNOŚĆ KOSZTOWA

Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl Jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, szczególnie w obszarach o oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu (średni ROI w ciągu 3-12 miesięcy).

03.

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

FINANSE

Wsparcie wielu działań finansowo-księgowych, włączając realizację zamówień, zamknięcie okresów rozliczeniowych, wprowadzanie i akceptację faktur dostawców, śledzenie płatności oraz sprawozdawczości.
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

HR

Wykorzystywane głównie w zakresie wynagrodzeń, benefitów oraz raportowania nieobecności (rozliczenia urlopowe, wykorzystanie urządzeń firmowych, itd).
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

TRANSPORT LOGISTYKA

Pomoc w automatyzowaniu planowania i śledzenia przesyłek, wysyłanie ofert na bazie wymagań określonych w systemach Zamawiającego, monitorowanie ładowności, fakturowanie czy windykację. 
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIA

Ułatwienia w procesie udzielania kredytów, czynności weryfikacyjne, rejestracji klientów, raportowania zgodności i zarządzania ryzykiem, wsparcie w procesie likwidacji szkód czy szacowania ryzyka.
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

OBSŁUGA KLIENTA

Wsparcie w komunikacji z Klientami, wykonywanie zadań w ramach danej procedury, sprawdzanie statusu sprawy, itd.
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

WPROWADZANIE DANYCH

Bezobsługowa wymiana danych pomiędzy różnymi platformami, np. arkusze kalkulacyjne, witryny internetowe, zewnętrzne bazy danych, itd.
Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

DZIAŁANIA MONITORUJĄCE

Weryfikacja poprawności danych, aktualizacja statusów, wysyłanie komunikacji monitorującej.

04.
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl
Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl
Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie

Firmy farmaceutyczne

Digitalizacja dokumentów w firmie cyfrowa transformacja

Firmy kurierskie

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

Producenci żywności

Automatyzacja procesów biznesowych

Sektor finansowy

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

Sektor prywatnej opieki zdrowotnej

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

Szpitale

Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Digitalizacja dokumentów w firmie cyfrowa transformacja

Uczelnie wyższe

05.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!