01.

Czym jest audyt robotyczny ?

Jest to indywidualne podejście w celu rozpoznania potrzeb klienta pod kątem procesów w organizacji i potencjału zastosowania w nich rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów (RPA).

 

Cel i metodyka

Celem audytu jest wyszukanie obszarów w organizacji wpływających docelowo na zwiększenie cash flow.

Automatyzacja procesów biznesowych software robotami (Robotic Process Automation) to potężny filar cyfrowej transformacji w każdej firmie, gdyż prowadzi do optymalizacji procesów, a te decydują o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym mocno cyfrowym świecie. Jest to rozwiązanie wielu problemów jak: braku wykwalifikowanej kadry, demotywacji pracowników wykonujących powtarzalne i rutynowe czynności, niskiej efektywności prac w back- i front-office, ciągle niewystarczających zasobów IT. Analiza gotowości firm europejskich na wdrożenia robotyki wskazuje, że 3/4 z nich nie zaplanowała na ten rok żadnych kroków gdyż m.in. brak im wiedzy na temat procesów i narzędzi.

Z tego też powodu oferujemy naszym klientom usługę audytu procesów, w trakcie którego każdorazowo podchodzimy do każdej organizacji i jej potrzeb w sposób indywidualny i badamy jej procesy pod kątem zastosowania w nich rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

Kilkudniowy audyt polega przede wszystkim na indywidualnych rozmowach z poszczególnymi/wyznaczonymi pracownikami danego działu w celu omówienia standardowych czynności wykonywanych przez pracowników i wybrania z nich tych o największym potencjale – zarówno pod kątem generowanych oszczędności, jak i możliwości ich zautomatyzowania.

Zidentyfikowanie właściwego potencjału do robotyzacji oraz przekazania rekomendacji dla konkretnych procesów daje klientowi komfort otrzymania kompleksowego rozwiązania łączącego weryfikację procesów przez naszych ekspertów, a docelowo dostarczenia rozwiązania z zakresu robotyki, za które bierzemy pełną odpowiedzialność.

 

Przykładowe obszary

Księgowość: rozrachunki z dostawcami (AP); rozrachunki z odbiorcami (AR); parowanie przelewów z rozrachunkami; księgowanie faktur przychodzących i wychodzących etc.

Podatki:  przygotowywanie danych do deklaracji podatkowych; weryfikacja danych i zgodności pomiędzy deklaracjami VAT, a plikami JPK; weryfikacja danych kontrahentów w Białej Liście etc.

Windykacja: wysyłanie monitów do klientów; utrzymywanie relacji z kontrahentami; generowanie raportów z wiekowaniem należności etc.

Controlling: przygotowywanie danych do raportów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych); generowanie rezerw kosztowych; przygotowywanie prostych analiz wskaźnikowych etc.

HR: on-boarding pracowników; generowanie raportów z wynagrodzeniami dla pracowników; przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach; pobieranie danych z portali ZUS etc.

Sprzedaż: zarządzanie procesem składania zamówień dla klientów (O2C); poszukiwanie potencjalnych klientów; akcje sprzedażowe poprzez social media; wsparcie działań sprzedażowych front- i back-office’owo etc.

Marketing:  sprofilowane akcje marketingowe; kontakt z klientami poprzez social media; utrzymywanie relacji z partnerami handlowymi etc.

Logistyka: rejestracja przesyłek na portalach klienckich; weryfikacja ofert na giełdach transportowych; ustalanie i śledzenie przesyłek; przygotowywanie raportów (rotacja zapasów, zajętość miejsc magazynowych) etc.

Zakupy: wsparcie działań zakupowych (P2P); weryfikacja poprawności zamówień wewnętrznych; przygotowywanie cenników na bazie ofert; weryfikacja poprawności przesyłanych przez dostawców dokumentów (ofert, faktur, not) etc.

Administracja: procesowanie danych podstawowych ŚT; weryfikacja poprawności wykorzystywania środków trwałych na potrzeby organizacji (AM); wsparcie w działaniach raportowych (np. odpady środowiskowe, raporty wewnętrzne i zewnętrzne) etc.

 

Korzyści i dlaczego audyt jest ważny z perspektywy klienta ?

Dzięki audytowi klient ma pewność, że procesy, które wyłonimy w trakcie audytu, a które otrzymają naszą wysoką rekomendację, zostaną skutecznie zautomatyzowane / zrobotyzowane.

Procesy rekomendowane do automatyzacji realizują zwrot z inwestycji zazwyczaj po 3 miesiącach.

Po audycie klient otrzymuje raport z dokładnym opisem zweryfikowanych procesów razem z  szacowanymi oszczędnościami czasowymi możliwymi do osiągnięcia w wyniku wdrożenia konkretnych rozwiązań z zakresu RPA, które oferujemy. Wybrane ostatecznie przez klienta procesy do automatyzacji i robotyzacji jesteśmy w stanie wdrożyć od kilku do kilkunastu dni – w zależności od stopnia skomplikowania procesów.

Wiele organizacji bagatelizuje kwestie poprawnej weryfikacji potencjału robotycznego w swoich procesach, przez co wiele projektów z zakresu robotyki kończy się wcześniej niż się zaczęły. Wyłonienie właściwych procesów, od których powinna rozpocząć się podróż z robotyzacją jest kluczowa z perspektywy osób zarządzających organizacją i możliwości skalowania tych rozwiązań na cały obszar działalności przedsiębiorstwa.

 

Co nas wyróżnia ?

Połączenie wiedzy dziedzinowej z wiedzą technologiczną to niezwykle cenny zasób po stronie dostawcy usług, który posiadamy i skutecznie wykorzystujemy, dostarczając naszym klientom wartość dodaną w postaci rozwiązań dopasowanych do ich faktycznych potrzeb, co z kolei przekłada się na wymierne oszczędności w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Zachęcamy do korzystania z weryfikacji Państwa procesów pod kątem ich docelowej automatyzacji i robotyzacji razem z naszymi ekspertami dziedzinowymi!

Scenariusz audytu:

  • Wybór obszaru do weryfikacji (zazwyczaj uzgodnione departamenty).
  • Szkolenie zespołu z metodologii audytu oraz podstaw robotyzacji procesów.
  • Wywiady indywidualne, analiza procesowa i techniczna.
  • Tworzenie dokumentów i rekomendacji.
  • Przedstawienie wyników audytu wraz z kalkulacją oszczędności oraz kosztami stworzenia automatyzacji.

 

Czas:  zazwyczaj 2 - 5 dni.

Miejsce: siedziba Klienta

Zapraszamy do zgłoszeń

JAKIE KORZYŚCI I ROI PRZYNOSI ROBOTYZACJA?

SPRAWDŹ CO MOŻESZ ZYSKAĆ!

02.

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA AUDYTEM

+48 609 280 280 +48 605 120 250

CHCESZ POSZERZYĆ WIEDZĘ?

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ O STRATEGII, PROJEKTOWANIU, ZARZĄDZANIU I WDRAŻANIU.