Robotyzacja procesów w organizacji to skomplikowana choć fascynująca i pełna przygód podróż. Dla uniknięcia błędów warto skorzystać z pomocy partnera który w bezpieczny sposób przeprowadzi organizację przez ten proces.

Jako doświadczony gracz (projekty międzynarodowe ; wiele branż ; setki procesów i wykonanych automatyzacji ), Centrum Robotów świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wprowadzenia RPA do organizacji.

Sprawdzona metodologia. Szeroka wiedza procesowa, doświadczenie technologiczne nt. transformacji cyfrowej jest gwarantem iż Robotic Process Automation nie będzie jedynie ciekawostką lecz wprowadzi organizację na wyższy poziom jeżeli chodzi oszczędności FTE, bezpieczeństwo czy wzrost biznesu. W ramach działań wyróżniamy między innymi następujące etapy:

 

Technologia. Na rynku jest kilkudziesięciu liczących się dostawców Robotic Process Automation. Którą więc wybrać ? Specjaliści z naszego centrum na bieżąco śledzą rozwój wiodących narzędzi oraz potrafią w optymalny sposób wspomóc w wyborze. Pomaga w tym dodatkowo:

Właściwe procesy. Poszukiwanie i wybór odpowiednich kandydatów do robotyzacji nie jest zadaniem trywialnym. Bardzo często, po kilkunastu pierwszych automatyzacjach, następuje efekt ‘wyczerpania potencjału”. Właściwie przeprowadzone wywiady, warsztaty połączone z analizą zależności procesowych, optymalizacją procesową, komunikacją wewnętrzną, transferem wiedzy, dodatkowo wspomaganych narzędziami Process Discovery – pozwala odkryć prawdziwy potencjał drzemiący w organizacjach.

Budowa robotów. W jaki sposób dokonywać automatyzacji by efekt końcowy był naprawdę zadowalający ? Jako inicjator oraz koordynator #RPAHACKATHON dbamy o dobre praktyki w sferze tworzenia robotów. Efekt ? Mniejsze zużycie licencji, szybsze i efektywniejsze automatyzacje, niższy koszt utrzymania.

Szkolenia. Szeroki zakres szkoleń: wprowadzające, motywacyjne, procesowo-biznesowe, operacyjne, zarządzania projektami, budowy Center of Excellence, czy deweloperskie. Szkolenia charakteryzują się dużą dawką praktycznych doświadczeń wyniesionych z realizacji projektów w wielu branżach, procesach, organizacjach. Jesteś managerem danego obszaru ? Zapytaj o dedykowane szkolenia typu: Jak zatrudnić robota w HR, Finansach, IT, logistyce, marketingu, sprzedaży i wielu, wielu innych.

Dobre praktyki współpracy z IT & Biznes. Kto powinien wprowadzać RPA do organizacji ? Jakie zmiany w architekturze i procedurach IT muszą nastąpić ? Jak zabezpieczyć realizację projektów RPA by były zgodne z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa ? To tylko niektóre z kwestii które muszą logicznie wpisywać się w ewolucję robotyczną.

Zarządzanie projektami robotycznymi. Czym różni się analiza procesu w metodyce X lub Y od analizy robotycznej ? Jak zarządzać zmianą i komunikacją. Jak dokumentować i realizować poszczególne automatyzacje ? Identyfikacja sojuszników oraz czynników ryzyka ? Jak sprawić by robotyka była czymś naturalnym, dającym pozytywny efekt biznesowy, nie zaś projektowym chaosem ?

Wewnętrzne Center of Excellence RPA. Realizujemy kompleksowe projekty budowy RPA CoE. Pozwalamy unikać błędów oraz sprawić by stworzony zespół realizował w sposób optymalny zapotrzebowania firmy. Szybko, efektywnie i bezpiecznie.

 

Zainteresowany zwiększeniem efektywności we wdrażaniu RPA ?