Robotyzacja procesów w organizacji to skomplikowana choć fascynująca i pełna przygód podróż.
Dla uniknięcia błędów warto skorzystać z pomocy partnera który w bezpieczny sposób przeprowadzi organizację przez ten proces.

Jako doświadczony gracz (projekty międzynarodowe; wiele branż; setki procesów i wykonanych automatyzacji ), Centrum Robotów świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wprowadzenia RPA do organizacji.

Model subskrypcyjny Robot as a service

Istnieje wiele modeli korzystania z robotów w organizacji, które w zależności od poziomu automatyzacji, na jakim znajduje się klient, mogą ewoluować. Model subskrypcyjny można w uproszczeniu opisać w następujący sposób:

Jest on przeznaczony dla organizacji, które uniknąć inwestycji wynikających z względnie wysokich kosztów inicjalnych, związanych z koniecznością opłacenia rocznych licencji robotycznych, zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników technologicznych względnie rozliczania się z usługodawcą w tym zakresie w oparciu o tak zwany time & materiał na  etapie budowy rozwiązania.

Tak licencja jak i budowa rozwiązania może być skalkulowana jako stawka miesięczna, której wysokość odnosi się do wybranych wskaźników samego automatyzowanego procesu. Specjalizujemy się właśnie w takim modelu rozliczeniowym, gdyż jest on elastyczny, powiązany z uzyskiwanymi korzyściami oraz zapewnia najwyższą utylizację samej licencji.

Outsourcing budowania automatyzacji procesów

Oferujemy usługowe prowadzenie centrum automatyzacyjnego dla firm i organizacji.

Mowa tu o typowym outsourcingu czynności związanych z analizowaniem potencjału, wyborem procesów, technologii, samym developmentem rozwiązania, testowaniem, obsługą wyjątków, wdrożeniem produkcyjnym, utrzymaniem robotów i suportem.

Usługa może być połączona ze sprzedażą licencji robotycznych a także szeroką gamą usług opisanych w zakładce digitalizacja i sztuczna inteligencja oraz niezwykle istotnym zagadnieniem budowania digital leadershipu w firmie. Jest ona przeznaczona głównie dla podmiotów posiadających cyfrową transformację jako element swojej strategii biznesowej, które z różnych względów nie zdecydowały się na utworzenie własnego centrum automatyzacyjnego.

O profesjonalizmie naszej oferty niech świadczy fakt, że usługi te są certyfikowane w zakresie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 27001:2013, wykonujemy je nieprzerwanie od roku 2017, wdrożyliśmy pełen enterprise model zwierający wszystkie najlepsze praktyki w zakresie m. in. RPA governance, obsługujemy klientów w 5 krajach a zespół naszych rpa developerów, analityków biznesowych, projekt managerów i data-scientistów ciągle rośnie.

AIMATIC – inkubator centrum automatyzacji dla firm

Jako pierwsi w Polsce oferujemy inkubator automatyzacji na wzór inkubatora innowacji.

Usługa skierowana jest do średniej i dużej wielkości podmiotów, będących w fazie dynamicznego rozwoju i dlatego skierowanych bardziej na tworzenie wartości na obsługiwanych przez siebie rynkach niż optymalizowanie procesów w back-office. Jedna rzecz nie wyklucza drugiej, ale w czasach ograniczonej podaży pracowników o wymaganych do projektów automatyzacyjnych kompetencjach  oraz względnie wysokich kosztów na początku krzywej uczenia się, warto dać sobie pomóc. Na styku championa rynku  z profesjonalistą w branży DAAI ( digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja) powstają projekty na miarę use-case’ów z Harvard Business Review.

Inkubator automatyzacji to projekt dedykowany i skrojony pod zautomatyzowanie pierwszych 20 procesów Klienta wraz z równoległym struktury takiego centrum automatyzacji i wyposażeniem go w niezbędne kompetencje w zakresie stosowania technologii, prowadzenia projektów informatycznych, przewodniczeniu zmianie w organizacji, doborem vendorów technologicznych, budowania lejka popytowego na automatyzacje wewnątrz organizacji, zarządzania centrum w modelu zcentralizowanym lub federacyjnym, budowaniem buy-in w organizacji oraz wszelkich zadań z zakresu controllingu produkcyjnego robotów.

Sprzedaż licencji robotycznych

Ta pozornie najprostsza usługa ma daleko idące skutki finansowe dla Klienta, stąd też poprzedzona jest obszernym vendor and technology assesmentem czyli oceną dostawcy i samego rozwiązania, z uwzględnieniem całej gamy specyficznych uwarunkowań.

Pomagamy wybrać poszczególne komponenty technologii robotycznych, adekwatne do krótko i dalekosiężnych planów automatyzacyjnych, które można będzie skalować w miarę zwiększania się ilości wdrożeń automatyzacyjnych. Inwestycja w licencje musi wygenerować ROI (zakładany zwrot w jednostce czasu), aby efekty projektów automatyzacyjnych były mierzalne i sterowalne.

Oto nasz stack technologiczny, w zakresie którego prowadzimy sprzedaż licencji:

 

 

 

Zainteresowany zwiększeniem efektywności we wdrażaniu RPA ?