RPA HACKATHON 2019

Robotyzacja procesów (Robotic Process Automation) to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów IT w ostatnim czasie. Sukces w realizacji tego typu projektów to m.in. właściwy wybór procesu oraz wiedza zespołu robotycznego.

Zapraszamy najlepsze zespoły RPA !   

Kiedy: 12 lipca 2019. RPAHACKATHON rozpocznie się o godzinie 9:00 rano i trwać będzie do 12.00.

Zgłoszeni Uczestnicy – przedstawiciele drużyn – proszeni są o przybycie z przynajmniej 30 minutowym wyprzedzeniem. Recepcja jest otwarta od 08.30.

Miejsce i termin: RPAHACKATHON odbędzie się w Warszawie w siedzibie The Heart Warsaw mieszczącej się w budynku Warsaw Spire (38 piętro), plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Koszt: 400 zł netto (zespół)

Zespoły RPA: 1 deweloper + 1 analityk

Technologia RPA: dowolna

Kto może wziąć udział: Zespoły firm użytkujących RPA w biznesie, zespoły firm oferujących usługi związane z RPA, zespoły fabryczne producentów rozwiązań RPA. Biorącymi udział w konkursie mogą być jedynie osoby pełnoletnie wskazane przez przedsiębiorstwa jako ich reprezentanci. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić do konkursu tylko jedną drużynę składającą się z maksymalnie dwóch osób. 

Liczba zadań: Dwa. Pierwsze zadanie do rozwiązania jako team: analityk oraz deweloper. Podlega ocenie: dokumentacja ;  czas wykonania robota; czas pracy robota.

Drugie zadanie polega na prezentacji pasywnej lub live (wraz z anonimizacją danych w razie potrzeby) projektu wykonanego w przeszłości. Podlega ocenie: dokumentacja ; korzyści wynikające z automatyzacji ; kompleksowość projektu.

Wyniki RPAHACKATHON zostaną ogłoszone na koniec trwania wydarzenia. Organizator zastrzega jednak możliwość ogłoszenia wyników w terminie do 24 godzin od zakończenia wydarzenia.

Osoby niebędące członkami zgłoszonych drużyn mogą wziąć udział w RPAHACKATHON w charakterze widzów. Z racji ograniczeń lokalowych oraz z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby uczestników będących widzami.

 

Życzymy pomyślnej rywalizacji !

Zgłoszenia