RPA HACKATHON 2019

Robotyzacja procesów (Robotic Process Automation) to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów IT w ostatnim czasie. Sukces w realizacji tego typu projektów to m.in. właściwy wybór procesu oraz wiedza zespołu robotycznego.

Zapraszamy najlepsze zespoły RPA !   

Kiedy: RPAHACKATHON rozpocznie się o godzinie 9:00 rano i trwać będzie do 12.00.

Zgłoszeni Uczestnicy – przedstawiciele drużyn – proszeni są o przybycie z przynajmniej 30 minutowym wyprzedzeniem. Recepcja jest otwarta od 08.30.

Miejsce i termin: RPAHACKATHON odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Warszawie w siedzibie The Heart Warsaw mieszczącej się w budynku Warsaw Spire (38 piętro), plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Technologia RPA: dowolna

Uczestnikami RPAHACKATHON biorącymi udział w konkursie mogą być jedynie osoby pełnoletnie wskazane przez przedsiębiorstwa jako ich reprezentanci. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić do konkursu tylko jedną drużynę składającą się z maksymalnie dwóch osób. 

Liczba zadań: 2

Wyniki RPAHACKATHON zostaną ogłoszone na koniec trwania wydarzenia. Organizator zastrzega jednak możliwość ogłoszenia wyników w terminie do 24 godzin od zakończenia wydarzenia.

Osoby niebędące członkami zgłoszonych drużyn mogą wziąć udział w RPAHACKATHON w charakterze widzów. Z racji ograniczeń lokalowych oraz z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby uczestników będących widzami.

 

Życzymy pomyślnej rywalizacji !

Zgłoszenia