IV RPA HACKATHON 2020

Robotyzacja procesów (Robotic Process Automation) to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów IT w ostatnim czasie. Sukces w realizacji tego typu projektów to m.in. właściwy wybór procesu oraz wiedza zespołu robotycznego. 

Zapraszamy najlepsze zespoły RPA !   

 

Kiedy: wkrótce. RPAHACKATHON rozpocznie się o godzinie 9:00 rano i trwać będzie do 13.00.

Zgłoszeni Uczestnicy – przedstawiciele drużyn – proszeni są o przybycie z przynajmniej 30 minutowym wyprzedzeniem. Recepcja jest otwarta od 08.30.

 

Miejsce i termin: RPAHACKATHON odbędzie się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 00-844 Warszawa.

Koszt: 400 zł netto (zespół)

Zespoły RPA: 1 deweloper + 1 analityk

Technologia RPA: dowolna

 

Kto może wziąć udział ?

– Zespoły firm użytkujących RPA w biznesie.

– Zespoły indywidualne (dewelopersko – analityczne)

– Zespoły firm oferujących usługi związane z RPA

– Zespoły fabryczne producentów rozwiązań RPA

 

Liczba zadań: Dwa. Pierwsze zadanie do rozwiązania jako team: analityk oraz deweloper. Podlega ocenie: dokumentacja ;  czas wykonania robota; czas pracy robota.

Drugie zadanie polega na prezentacji pasywnej lub live (wraz z anonimizacją danych w razie potrzeby) projektu wykonanego w przeszłości. Podlega ocenie: dokumentacja ; korzyści wynikające z automatyzacji ; kompleksowość projektu.

Wyniki RPAHACKATHON zostaną ogłoszone na koniec trwania wydarzenia. Organizator zastrzega jednak możliwość ogłoszenia wyników w terminie do 24 godzin od zakończenia wydarzenia.

Osoby niebędące członkami zgłoszonych drużyn mogą wziąć udział w RPAHACKATHON w charakterze widzów. Z racji ograniczeń lokalowych oraz z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby uczestników będących widzami.

Życzymy pomyślnej rywalizacji !

Zgłoszenia