Digitalizacja jest procesem przekształcania informacji z wersji analogowej do cyfrowej, co w przypadku przedsiębiorstw jest wstępnym, aczkolwiek niezbędnym, działaniem na drodze do cyfrowej transformacji.

Digitalizacja jest zbiorem metod i technologii koniecznych do zastosowania w ograniczonym okresie czasu, stąd też warto rozważyć wydanie jej na zewnątrz. Zlecając poszczególne zadania wyspecjalizowanym podmiotom znającym te technologie, firmy odnoszą wiele korzyści jak choćby wynikające ze stosowania przez te podmioty wysoce efektywnego sprzętu oraz korzystania z dużych pakietów licencyjnych, co przekłada się na niskie koszty licencji w odniesieniu do procesowanej strony.

Digitalizacja umożliwia cyfrową transformację, której głównym celem jest zwiększenie wydajności procesów, innowacje w zakresie cyfrowych produktów i usług, zwiększenie umiejętności stosowania technologii w miejscu pracy przez pracowników wraz z zmianami kultury organizacyjnej i zwiększenie poziomu zadowolenia klienta na całej jego ścieżce. Oczywiście celem jeszcze wyższym jest szybszy wzrost firmy i ostatecznie też jej większy zysk. Warto więc zrobić wszystko po kolei.

W ramach linii biznesowej Robotydoroboty.pl oraz Digital-Up.pl prowadzimy w zakresie digitalizacji działania operacyjne, mając do wyboru efektywne technologie i sprawdzoną metodykę. Prowadzimy też działania doradcze, poznajemy organizację i analizujemy jej strategię biznesową, co umożliwia sporządzenie kompleksowego planu działania.

Naszą misją w obszarze digitalizacji jest wspieranie procesu cyfrowej transformacji firm wdrażających koncepcję Przemysłu 4.0.

InputUp
Zarządzanie procesem rejestracji korespondencji wchodzącej i wychodzącej
ConvertUp
Zarządzanie procesem konwersji dokumentów danych do postaci edytowalnej
EntryUp
Kompleksowa obsługa procesu wprowadzania informacji do systemów i baz danych
AccessUp
Przechowywanie i przetwarzanie Danych w Chmurze (Serwery i archiwa elektroniczne)
InvoiceUp
Zarządzanie Procesem Obsługi Dokumentów Księgowych od Przyjęcia do Zaksięgowania
ProfitUp
Usługi konsultacyjne zwiększające efektywność procesów biznesowych
Fluent Up
Obsługa wyjątków i korekty danych w procesach RTA/RPA (100% walidacja danych)
SpeedUp
Rozwiązania informatyczne do Zarządzania Procesu Obiegu Dokumentów i Zadań

Zainteresowany zwiększeniem efektywności we wdrażaniu RPA ?