właścicielem linii biznesowej robotydoroboty jest:

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
telefon: +48 22 331 2 331
e-mail: info@rhenus-data.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000012426
NIP 521 31 14 842
REGON 016638055
Kapitał Zakładowy: 2 159 000 PLN (w tym aport: 259 000 PLN)
Konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA, 48 1600 1127 0003 0123 0233 8001

Zarząd:
Jacek Dudkiewicz
Jens Kumbrink
Krzysztof Choma