01.

ZWROT Z INWESTYCJI
i inne KORZYŚCI

Zastosowanie robotów przyśpiesza realizację procesu, eliminuje ludzkie błędy i umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Wzrósł również “customer experience”, co samo w sobie może być wystarczającym celem dla zbudowania robota.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

Przykładowy proces wymagał całodziennego monitorowania skrzynek mailowych, na które Klienci przesyłają swoje zamówienia. Zamówienia te zawierały załącznik pdf, które były analizowane manualnie, a dane w nich zawarte przepisywane były do odpowiednich systemów spółki. Dodatkowo, w związku z obowiązującym SLA, sam proces musiał być wykonany bardzo szybko.

JAKI BYŁ EFEKT WYKORZYSTANIA ROBOTA?

Robot

32 sekundy

Doświadczony pracownik

210 sekund

OSIĄGNIĘTY REZULTAT?

REDUKCJA
FTE

PRZYSPIESZENIE
ZADANIA

FTE W INNYCH
ZADANIACH

CZAS NA PODOBNE REZULTATY U CIEBIE?

ZAUFAJ EKSPERTOM

02.

ZALETY STOSOWANIA
SOFTWARE ROBOTÓW

Krótki czas wdrożenia

Mogą być bardzo szybko wdrożone, gdyż nie wymagają głębokiej integracji z pozostałymi systemami.

WZROST JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI

Pozwalają na wzrost produktywności pracowników, poziomu świadczonych usług i wydajności o 35-50%.

ZGODNOŚĆ DANYCH

Dostarczają 100% zgodności danych, redukują kosztowne błędy i korekty spowalniające operacje.

CZAS PRACY BEZ LIMITU

Roboty pracują 24/7.

WSPOMAGANIE PRACOWNIKA

Roboty, których działanie jest wyzwalane przez dane zdarzenie (wpływ informacji, brak danych) wspomagają pracowników w standardowych czynnościach i przetwarzaniu bieżących zadań.

ELASTYCZNOŚĆ PRACY

Są w pełni skalowalne przez co elastycznie dopasowują się do np. zwiększonej ilości pracy.

1 ROBOT 5 PRACOWNIKÓW

Jeden robot jest w stanie wykonać pracę nawet 5 pracowników, za część wynagrodzenia jednego z nich.

EFEKTWNOŚĆ KOSZTOWA

Jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, szczególnie w obszarach o oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu (średni ROI w ciągu 3-12 miesięcy).

03.

AUTOMATYZACJA WŁASNYMI
NARZĘDZIAMI

WYKORZYSTANIE
TECHNOLOGII RPA

Wiele firm od dawna stara się optymalizować swoje operacje wykorzystując do tych celów wewnętrzne zespoły IT. Czy takie podejście jest błędne? Czy niesie ze sobą ryzyka?

Fenomen rozwiązań Robotic Process Automation oraz firm/dostawców tego typu rozwiązań, którzy w krótkim czasie stali się graczami o globalnym zasięgu, świadczy o spełnieniu oczekiwań Klientów   w zakresie znlezienia w RPA ogromnego sprzymierzeńca. Tradycyjne podejście do optymalizacji w ramach osadzonych w firmie projektów IT, wiązało się z koniecznością zabezpieczeniem wszelkich zasobów, prowadzeniem dokumentacji projektowej wraz z jej aktualizowaniem w zależności od zmian i ponoszeniem niemałych kosztów osobowych, gdyż i sama realizacja ciągnęła się tygodniami lub miesiącami.

Główne korzyści z zastosowania profesjonalnych
systemów RPA to:

CHCESZ SPRAWDZIĆ POTENCJAŁ ROBOTYCZNY SWOJEJ ORGANIZACJI ?

SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEGO AUDYTU

04.

ODPOWIEDNIA TECHNOLOGIA I MODEL UŻYTKOWANIA

Specjaliści z Centrum Robotów Rhenai, po audycie robotycznym i analizie procesu, rekomendują wybór optymalnego rozwiązania technologicznego. W wielu przypadkach organizujemy hakatony dobierając technologie pod proces, co daje Klientowi gwarancje podjęcia optymalnej decyzji. Oprócz kwestii bezpieczeństwa danych, co każdorazowo musi być zgodne z polityką firmy, priorytetem jest najszybszy możliwy zwrot z inwestycji (to przy zakupie licencji, trzeba dobrać jej wielkość i zakres) lub ponoszenie tylko kosztów zmiennych czyli skorzystanie ze skrojonego na miarę modelu "wynajmu" robota w ramach usługi Robot as a Service. Dodajmy, że w RaaS mimo nie posiadania na właśnośc licencji robotycznej żadne dane nie są przetwarzane na serwerach dostawcy danej technologii czy też samej usługi RaaS!!!

STOPIEŃ KOMPLEKSOWOŚCI
PROCESU, A ROI

Najszybszą korzyść odniesiemy wybierając proces relatywnie prosty tj. o niskim stopniu kompleksowości. Jest to równocześnie grupa procesów rekomendowana do pierwszych wdrożeń automatyzacji przy pomocy technologi Robotic Process Automation.

W drugiej kolejności należy zdiagnozować procesy o średnim i wysokim stopniu kompleksowości - ich automatyzacja może potrwa trochę dłużej ale efekt w postaci oszczędności może być nawet bardziej widoczna dla organizacji, niż przy procesach nieskomplikowanych

Trzecia grupa rekomendowana do automatyzacji to ta zawierająca procesy relatywnie proste ale i jednocześnie oferujące mniejsze korzyści. 

Powyższe rekomendacje to jedynie drogowskaz.
W rzeczywistości kompleksowa ocena potencjału jest uzależniona od wielu dodatkowych czynników.

MASZ PYTANIA?

SKORZYSTAJ Z WIEDZY I ZDOBYWANYM PRZEZ LATA DOŚWIADCZENIEM