01.

ZWROT Z INWESTYCJI
i inne KORZYŚCI

Zastosowanie robotów przyśpiesza realizację procesu, eliminuje ludzkie błędy i umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Wzrósł również „customer experience”, co samo w sobie może być wystarczającym celem dla zbudowania robota.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

Przykładowy proces wymagał całodziennego monitorowania skrzynek mailowych, na które Klienci przesyłają swoje zamówienia. Zamówienia te zawierały załącznik pdf, które były analizowane manualnie, a dane w nich zawarte przepisywane były do odpowiednich systemów spółki. Dodatkowo, w związku z obowiązującym SLA, sam proces musiał być wykonany bardzo szybko.

JAKI BYŁ EFEKT WYKORZYSTANIA ROBOTA?

Robotic Process Automation (RPA) robotydoroboty.pl

Robot

32 sekundy
RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

Doświadczony pracownik

210 sekund

OSIĄGNIĘTY REZULTAT?

Automatyzacja procesów biznesowych

REDUKCJA
FTE

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie

PRZYSPIESZENIE
ZADANIA

Robotic Process Automation (RPA)

FTE W INNYCH
ZADANIACH

03.

Automatyzacja procesów biznesowych robotydoroboty.pl

AUTOMATYZACJA WŁASNYMI
NARZĘDZIAMI

RPA Automatyzacja procesów biznesowych w firmie robotydoroboty.pl

WYKORZYSTANIE
TECHNOLOGII RPA

Wiele firm od dawna stara się optymalizować swoje operacje wykorzystując do tych celów wewnętrzne zespoły IT. Czy takie podejście jest błędne? Czy niesie ze sobą ryzyka?

Fenomen rozwiązań Robotic Process Automation oraz firm/dostawców tego typu rozwiązań, którzy w krótkim czasie stali się graczami o globalnym zasięgu, świadczy o spełnieniu oczekiwań Klientów   w zakresie znlezienia w RPA ogromnego sprzymierzeńca. Tradycyjne podejście do optymalizacji w ramach osadzonych w firmie projektów IT, wiązało się z koniecznością zabezpieczeniem wszelkich zasobów, prowadzeniem dokumentacji projektowej wraz z jej aktualizowaniem w zależności od zmian i ponoszeniem niemałych kosztów osobowych, gdyż i sama realizacja ciągnęła się tygodniami lub miesiącami.

Główne korzyści z zastosowania profesjonalnych
systemów RPA to:

CHCESZ SPRAWDZIĆ POTENCJAŁ ROBOTYCZNY SWOJEJ ORGANIZACJI ?

SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEGO AUDYTU

04.

ODPOWIEDNIA TECHNOLOGIA I MODEL UŻYTKOWANIA

Specjaliści z naszego centrum robotycznego, po audycie robotycznym i analizie procesu, rekomendują wybór optymalnego rozwiązania technologicznego. W wielu przypadkach organizujemy hakatony dobierając technologie pod proces, co daje Klientowi gwarancje podjęcia optymalnej decyzji. Oprócz kwestii bezpieczeństwa danych, co każdorazowo musi być zgodne z polityką firmy, priorytetem jest najszybszy możliwy zwrot z inwestycji (to przy zakupie licencji, trzeba dobrać jej wielkość i zakres) lub ponoszenie tylko kosztów zmiennych czyli skorzystanie ze skrojonego na miarę modelu "wynajmu" robota w ramach usługi Robot as a Service. Dodajmy, że w RaaS mimo nie posiadania na właśnośc licencji robotycznej żadne dane nie są przetwarzane na serwerach dostawcy danej technologii czy też samej usługi RaaS!!!

STOPIEŃ KOMPLEKSOWOŚCI
PROCESU, A ROI

Najszybszą korzyść odniesiemy wybierając proces relatywnie prosty tj. o niskim stopniu kompleksowości. Jest to równocześnie grupa procesów rekomendowana do pierwszych wdrożeń automatyzacji przy pomocy technologi Robotic Process Automation.

W drugiej kolejności należy zdiagnozować procesy o średnim i wysokim stopniu kompleksowości - ich automatyzacja może potrwa trochę dłużej ale efekt w postaci oszczędności może być nawet bardziej widoczna dla organizacji, niż przy procesach nieskomplikowanych

Trzecia grupa rekomendowana do automatyzacji to ta zawierająca procesy relatywnie proste ale i jednocześnie oferujące mniejsze korzyści. 

Powyższe rekomendacje to jedynie drogowskaz.
W rzeczywistości kompleksowa ocena potencjału jest uzależniona od wielu dodatkowych czynników.

MASZ PYTANIA?

SKORZYSTAJ Z WIEDZY I ZDOBYWANYM PRZEZ LATA DOŚWIADCZENIEM