Nie każdy proces nadaje się do zastosowania software robotów. W jaki sposób dokonać wyboru i kwalifikacji? Jakie warunki musi spełnić czynność bądź proces?

Wdrożenie z sukcesem automatyzacji procesów biznesowych robotami jest tym bardziej prawdopodobne, im więcej powyższych kryteriów jest spełnionych.