Informacja dotycząca ochrony danych prywatności dla użytkowników strony internetowej www.rhenus-data.pl

Ochrona danych

Cieszymy się, że interesują Państwa oferowane przez Rhenus usługi i produkty. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona własnej prywatności podczas odwiedzania stron internetowych jest dla Państwa ważna, dlatego też ochronę danych osobowych naszych użytkowników traktujemy poważnie. Zależy nam, aby wiedzieli Państwo, jakie dane zapisujemy i jak je wykorzystujemy. Niniejsza polityka prywatności przybliży Państwu nasze działania mające na celu ochronę danych naszych użytkowników.

Anonimowe zbieranie danych

Użytkownicy mają możliwość odwiedzania naszej witryny bez podawania swoich danych. Nasza strona śledzi i gromadzi informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy internetowego, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie, czy witryny koncernu Rhenus odwiedzane przez użytkownika. Informacje te wraz z datą odwiedzin i czasem pobytu na stronie poddawane są analizie na wewnętrzne potrzeby statystyczne w celu opracowania działań reklamowych, analizy ruchu na stronie oraz lepszego dostosowania naszej witryny do potrzeb użytkowników. W trakcie tego procesu użytkownik pozostaje anonimowy, a profile użytkowe z wykorzystaniem pseudonimów nie są generowane. Pozyskiwanie, przetwarzanie i zabezpieczanie przez nas danych osobowych użytkowników witryny w celach reklamowych następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, gdy użytkownik przekaże je nam z własnej woli, np. poprzez wypełnienie formularza lub przesłanie wiadomości e-mail w celu zamówienia produktów lub usług, przekazania zapytania lub prośby o dostarczenie materiałów. Dane te przechowywane i przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi takiego zgłoszenia, przesłania informacji o produktach i usługach lub też wykonania usługi; mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom w ramach koncernu Rhenus. Rhenus gwarantuje, że przekazywane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Użytkownicy mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych – w tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail na wskazane na naszej stronie adresy e-mail. Gwarantujemy, że dane osobowe naszych użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będą tego wymagały odrębne przepisy prawa lub też uzyskana zostanie stosowna zgoda danego użytkownika.

Zastosowanie cookies

Korzystamy z plików typu cookies w celu poprawy jakości struktury i treści naszego serwisu internetowego oraz w celu zapewnienia możliwe najdogodniejszej nawigacji po stronach. Wykorzystujemy ponadto pliki zwane session cookies, których czas działania ogranicza się do czasu pobytu użytkownika na stronie. Mają one na celu zapisanie informacji o przeglądanych w trakcie odwiedzin treściach, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu. Po opuszczeniu naszej strony lub nie użytkowaniu jej przez określony czas, pliki te są automatycznie usuwane. Pliki cookies nie mogą uszkodzić komputera użytkownika, a zatem nie stanowią zagrożenia takiego jak wirusy czy programy wyłudzające. Użytkownik sam zarządza ustawieniami dotyczącymi plików cookie – służy do tego funkcja Pomocy w przeglądarce, gdzie można zezwolić na zapisywanie cookies, zablokować je, podejrzeć lub usunąć.

Prawa użytkowników

Na żądanie użytkownika Rhenus udzieli informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące danego użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Rhenus. Jednakże w sytuacji, gdy okaże się, mimo naszych starań zapewnienia poprawności i aktualności danych, że przechowywane dane są niepoprawne, na żądanie użytkownika dokonamy ich aktualizacji. Na potrzeby wykorzystania danych osobowych konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika. Użytkownicy, którzy nie wyrażają na to zgody proszeni są o powiadomienie nas o tym fakcie w dowolnej formie, abyśmy mogli takie dane zablokować lub usunąć.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics stosuje pliki cookie, które jako pliki tekstowe umieszczane są na komputerze użytkownika w celu dokładniejszej analizy wykorzystania witryny. Informacje generowane przez pliki cookie (w tym adres IP rozdzielony ostatnim oktetem przed ich zapisaniem przy wykorzystaniu metody „_anonymizeIp()”) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się na terenie USA. Google wykorzystuje te informacje do analizy wykorzystania witryny przez użytkownika, opracowania raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronach dla operatorów i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące Google przepisy prawne, lub też jeśli podmioty te dokonują przetwarzania danych w imieniu Google. Google nie kojarzy adresu IP z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Użytkownik ma prawo odmówienia zastosowania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednakże należy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji możliwe jest, iż pełna funkcjonalność strony nie będzie dostępna. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Google w sposób i w celach, o których mowa powyżej. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zastosowanie wtyczek Facebook

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych („Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te oznaczone są logotypem Facebook lub informacją dodatkową „Wtyczka społecznościowa Facebook”. Po wywołaniu dowolnej strony internetowej naszego koncernu, na której umieszczone zostały takie Wtyczki, przeglądarka dokona bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook. Zawartość takiej Wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do wykorzystywanej przeglądarki i w ten sposób dołączona do danej strony. Poprzez takie powiązanie Wtyczek Facebook otrzymuje informacje o tym, że dany użytkownik wszedł na stronę internetową koncernu Rhenus. W sytuacji, gdy użytkownik taki jest zalogowany na portalu Facebook, Facebook może automatycznie powiązać taką wizytę z kontem użytkownika. W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje interakcji z takimi Wtyczkami, np. poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię to” lub dodanie komentarza, informacje takie zostaną przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do firmy Facebook i tam zapisane. Informacje o celu i zakresie zbieranych danych oraz ich późniejszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości zmian w zakresie ochrony sfery prywatnej użytkownika znajdują się na stronie Facebook. W sytuacji gdy użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie o nim informacji przez Facebook za pośrednictwem naszych stron internetowych, zalecamy wylogowanie się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących powyższej polityki prywatności lub też metod przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, który jest do Państwa dyspozycji także w przypadku ewentualnych zapytań o dane, skarg lub zażaleń.

Rhenus Office Systems GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych: Gerhard Friederici
Rhenus Platz 1
D 59439 Holzwickede
E-Mail: datenschutz@de.rhenus.com